Björn biologi och predation på Nattavaara-området

Under kultur veckan kommer Peter Segerström från Skandinaviska Björnprojektet

att pratar om “Björn biologi och predation i Nattavaara-området”, klocken 19:00 den 7 oktober i Hembygdsgården, Nattavaaraby.