Enkät angående fortsatt drift av affären i Nattavaarabygden

En arbetsgrupp undersöker möjligheten att driva affären i Nattavaarabygden som ett kooperativ. Det betyder att vi själva äger och driver affären och att all eventuell vinst går till affären. Vi behöver fler andelsägare, köptrogna kunder och ideellt arbetande. Om de flesta är med, kan vi rädda affären som annars läggs ner den 31oktober 2012.

TILL DIG SOM INTE SVARAT ELLER

GLÖMT ATT UPPGE NAMN PÅ

Enkät angående fortsatt drift av affären i

Nattavaarabygden

OBS! Enkäten har omarbetats och det har tillkommit mer information!

Enkäten finns på baksidan.